Expeditie Wereld

Expeditie Wereld is een methodiek wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op leerlijnen. De leerdoelen zijn gesorteerd op niveau en domeinen (Natuur & Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Mens & Samenleving). Expeditie Wereld is zowel zaakvakgericht als thematisch in te zetten. De kinderen ontdekken de wereld via leeractiviteiten die voldoende ruimte laten voor individuele invulling, verdieping, verbreding en creativiteit. Expeditie Wereld kan beschouwd worden als een leerlijn onderzoekend & ontdekkend leren en geeft leerling en leerkracht houvast om beredeneerd te werken aan de ontwikkeling van vaardigheden die nu populair gezegd de 21st century skills heten.

Inhoud

De methodiek omvat:

Een complete leerlijn wereldoriëntatie met daarin de domeinen: Natuur & Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Mens & Samenleving.

Een uitwerking van alle leerdoelen in relatie naar kerndoelen en CITO.

Een digitale werkomgeving voor de leerlingen met daarin:

  • leeractiviteiten verdeeld over domeinen, subdomeinen en niveaus (levels);
  • leerdoelen (kennis, vaardigheden, houding) gekoppeld aan alle leeractiviteiten;
  • prikkelende onderzoeksvragen die uitnodigen tot zelf nadenken over wat je wil leren over een bepaald onderwerp;
  • leermiddelen (filmpjes, websites, games, liedjes, afbeeldingen,…) bij de leeractiviteiten.

Een handleiding voor de leerkracht met daarin didactische en organisatorische aanwijzingen voor het werken met Expeditie Wereld.

Een portfolio/rapportage-gedeelte, waarin leerlingen kunnen bijhouden wat zij geleerd hebben en hier documenten, video’s, foto’s en dergelijke in opnemen.

Een digitale ontdekhoek met daarin bijvoorbeeld Vraag & Antwoord van Quest, instructiefilmpjes van Cedicu, informatieve websites en filmpjes.

 

De tool biedt de mogelijkheid om zelf leeractiviteiten, onderzoeksvragen, leermiddelen en gemaakte producten toe te voegen

Implementatie

Op ieder moment in het jaar kunt u naar Expeditie Wereld overstappen, ook tijdens het schooljaar. EXOVA stelt samen met u een implementatietraject op dat het best aansluit op de aard van uw school en uw team.

 

Omdat invoering van EXOVA Expeditie Wereld vaak een omschakeling van denken en werken vraagt, is professionalisering van de leerkrachten vereist. Hiervoor zijn goede trainingen en coaching in de klas noodzakelijk gebleken. Deze elementen vormen daarom vast onderdeel van het gedegen implementatietraject van EXOVA.

 

Training en begeleiding worden altijd op maat aangeboden. Over het algemeen zijn er 3 -4 bijeenkomsten nodig om voor een succesvolle implementatie.

Wat kost Expeditie Wereld?

Expeditie Wereld
€ 20,-
licentie: per leerling per schooljaar (excl. BTW)