Zien we je op de NOT?

Op de grootste onderwijsbeurs van Nederland zijn wij uiteraard aanwezig.

We ontmoeten je graag bij onze stand in hal 1 stand B034.

Voor de beurs hebben we een speciale beursaanbieding.

 

Kom langs op onze stand voor een speciale beursaanbieding.

 

Lukt het niet om op de NOT te komen? Stuur even een bericht naar info@exova.nl

 

Wat is MATH?

MATH is ontwikkeld door Jan Hendrickx, eveneens de grondlegger van de Leonardo-stichting. Hij wilde passend onderwijs voor alle kinderen.

 

MATH is een methodiek, gebaseerd op leerlijnen, waarin het mogelijk is dat leerlingen zich echt in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.

Dat geldt niet alleen voor de meerbegaafde leerlingen, maar voor alle leerlingen. MATH belooft om leerlingen de weg te wijzen naar zelfstandigheid, leerplezier en succes.

Online Platform

Dit heeft vorm gekregen in een digitaal platform. In dit platform heb je als leerkracht alles (dus zowel de verwerkingsmaterialen voor de leerlingen, als de didactiek voor de leerkracht, als de leerlingresultaten) op één plek.

Vanuit het platform werken de leerlingen in domeinen aan levels die aansluiten bij hun eigen niveau.

Ieder doel heeft verschillende verwerkingsvormen. Er zijn werkbladen (met actieve en passieve verwerking), doe-kaarten, digitale oefeningen en een digitale check. Als leerkracht kun je inzien hoe de leerlingen deze maken.

In ieder level vind je een helikoptercheck: hierin komen alle cruciale doelen nogmaals voorbij en kun je zien wat volledig beheerst wordt en wat nog niet.

 

We hebben bij ieder level twee varianten zodat je de helikoptercheck ook als “pre-toets” in kunt zetten. Om de verschillende domeinen met elkaar te verbinden zijn er ook zogenaamde bladen met “integratie leerlijnen”. Hierin worden opdrachten van verschillende domeinen aan elkaar gekoppeld. Bij elk leerdoel vind je uitleg- en/of instructiekaarten. Hierop wordt uitgelegd met welke kennis en strategieën je de sommen moet maken. Ook koppelen we externe leermiddelen aan ons platform. Je kunt denken aan Met Sprongen vooruit, Montessori-materiaal en Bareka. Maar ook wanneer we aanvullende filmpjes of verwerkingsopdrachten vinden die goed passen bij het doel, dan plaatsen we die in het platform.

 
 

 “Leerlingen zijn geen nummertje meer. Ze zijn gewoon allemaal bezig. En ik kan heel vaak zeggen: ‘Jeetje, moet je kijken, jij kan al een niveau hoger.’ Dan groeien ze! Ja, ik zie gelukkige kinderen, want iedereen heeft succeservaring.”

 

Lian Manning | leerkracht Bonifatiusschool in Ter Apel

Leren met EXOVA MATH doe je zo

De didactiek van MATH werkt vanuit de EXOVA leerpiramide, deze is gebaseerd op het handelingsmodel.

 

Lees hieronder hoe de leerpiramide bij MATH wordt ingezet.

Doen

Door middel van doe-activiteiten, domeinhoek en themahoek wordt de verbinding gemaakt naar de echte wereld. Door deze verbinding vindt er automatisch vakintegratie plaats. Kinderen leren immers het beste door te ‘doen’ en te ‘ervaren’.

 

Bij het "Doen" van de EXOVA Leerpiramide kunnen ook spellen en materialen ingezet worden.

 

Naast onze eigen materialen, die je in de webshop kunt aanschaffen bieden we ook een platform voor spellen als Met Sprongen Vooruit, Buitenonderwijs Nederland en Montessori Materialen.

 

Heel handig! Per leerdoel wordt aangegeven welke spellen hierbij in te zetten zijn.

 

        

voorbeeld doe-kaarten

Tekenen

Na het rekenen in een concrete en echte situatie wordt de vertaalslag gemaakt naar het schematisch in kaart brengen van de sommen. In de tool van MATH zijn werkbladen te vinden waar de sommen door middel van tekeningen worden weergegeven.

 

Om de relatie te leggen naar de rekensommen wordt gebruik gemaakt van een uniek, door EXOVA ontwikkeld, model: het vierslagmodel.

 

Rekenen met behulp van het vierslagmodel biedt inzicht in het rekenproces, legt verbanden naar andere rekensituaties en is een goede voorbereiding op het maken van verhaalsommen.

 

 

Vierslagmodel

 

Rekenen

In de digitale omgeving van MATH zijn zowel actieve als passieve oefenbladen te vinden.

Daarnaast kunnen leerlingen ook digitaal oefenen met onze digitale oefeningen en checks. Aan het einde van een level van een leerlijn kunnen kinderen een Helikopterblad maken, voordat ze doorgaan naar het volgende level. 

Ook kunnen kinderen het geleerde oefenen in verhaalsommen of met onze unieke oefenbladen die te vinden zijn onder "integratie leerlijnen". Kinderen oefenen dan niet alleen één domein, maar gaan het geleerde uit één domein samenvoegen met andere leerlijnen. Op deze manier wordt het geleerde weer aan elkaar gekoppeld, zodat kennis beter beklijft.

 

   

Voorbeeld werkblad "integratie leerlijnen" en een werkblad met verhaalsommen

Oefenen

Door middel van werkvormen en oefenbladen gaan kinderen de oefenstof automatiseren en memoriseren. Onder onze leerlijn Hoofdrekenen kunnen kinderen met een eigen groeitabel per level sommen automatiseren en memoriseren.

 

Dit alles is gemakkelijk aan te vullen met adaptieve programma’s die alleen gericht zijn op automatiseren.

   

voorbeeld oefenbladen

Rekenen met MATH in de praktijk zie je zo:

  • Kinderen rekenen actief op allerlei manieren die passen bij de EXOVA leerpiramide. Dit doen zij op hun eigen niveau binnen een domein.

  • De leerkracht geeft instructie met behulp van een MATH strategiekaart. Of voert een leergesprek met één of meerdere leerlingen en maakt hierbij gebruik van de persoonlijke digitale leeromgeving van de leerling.

  • Het rekendomein en de doelen zijn zichtbaar door middel van bijpassende materialen, een themahoek of domeinhoek, een doelenbord of datamuur

 “Door op hun eigen niveau te werken, doen ze succeservaring op. Hierdoor gaan ze sneller vooruit. Leuk aan MATH is de combinatie van dingen doen en bijvoorbeeld de digitale rekenuien. Er zijn ook strategiekaarten, die aangeven hoe je iets moet aanpakken.

 

Monique Sozef | leerkracht op Jenaplanschool De Kring in Rijen, begint net met MATH

Lesgeven met MATH kan zo:

  • Maak gebruik van het rijke aanbod in MATH, tot en met 2F/2S!

  • Krijg inzicht in de doorgaande lijn. Van groep 1 tot en met 8 één rekendidactiek!

  • Word eigenaar van het rekenaanbod, plan eigen domeinen.

  • Maak gebruik van onze overzichtelijke learning-analytics om de kinderen individueel en op groepsniveau te volgen.

  • Zet formatieve en summatieve manieren in om kinderen te volgen.

Implementatie

Een overstap naar MATH is ieder moment mogelijk, ook tijdens het schooljaar. Het is wel een omschakeling van denken en werken. Soms is er professionalisering van de leerkrachten nodig.

 

EXOVA biedt begeleiding op maat, passend bij uw school en uw team. Dit is een vast onderdeel van het implementatietraject. Vaak zijn er drie tot vier sessies nodig voor een succesvolle switch.

Losse trainingen

Waarom leren wij kinderen rekenen? Om hun weg te vinden in de wereld. MATH helpt dit te realiseren. In deze training ga je praktisch aan de slag en leer je alle knoppen en mogelijkheden kennen.

 

Aan het eind kun je een gepersonaliseerd rekenaanbod aanbieden.

Hoe breng je MATH in de klas en in de school? Een training op maat waarmee je als school en als leerkracht een goede start met MATH kunt maken in de klas.

Een belangrijk onderdeel van gepersonaliseerd onderwijs is ‘spelend leren’. In deze training ontdek je de zin en onzin van spelen in relatie tot leren. Voor alle kinderen – jong en oud – is dit een waardevolle voorbereiding op hun toekomst.

 

Zo ontdekken ze het hoe en waarom van de wereld.

De goede rekenaar maakt gebruik van de efficiëntste strategie, de goede leerkracht kent de bouwstenen ervan. Maak het rekenen makkelijker voor je leerlingen en word meester van je eigen rekenen

Hoe nieuwsgierig ben jij als leerkracht? En deel jij jouw nieuwsgierigheid met leerlingen? Een praktische training over de wereld om je heen onderzoeken en ontdekken, waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen het startpunt is van jouw onderwijs.

Wanneer je weer ‘ontwerper’ van je eigen onderwijs bent, vraagt dat wel wat van jou als leerkracht en ook van jouw leerlingen. Je zoomt in op de keuzes die jij maakt voor jouw ideale onderwijs. We kijken nauwkeurig naar welke organisatievorm past bij welke vakken en ontwikkelingsfase. Ook wordt duidelijk welke rol je op welk moment invult en hoe je de future skills van je leerlingen aan het onderwijsleerproces koppelt.

Zien we je op de NOT?

 

We ontmoeten je graag bij onze stand in hal 1 stand B034.

Voor de beurs hebben we een speciale beursaanbieding.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten