MATH

De rekenmethodiek MATH speelt expliciet in op de vraag vanuit het veld om ‘het leren’ anders te organiseren met een duidelijke rol voor onderzoekend en ontdekkend leren, de inzet van ICT en de 21st century skills. Dit om passend onderwijs een betere invulling te geven vanuit de ontwikkelingsbehoefte van de leerling.

Een complete leerlijn logisch-mathematische ontwikkeling, beginnend vanaf ca. 3 jaar uitlopend tot leerdoelen behorend bij referentieniveau 2F.

 

Op ieder moment in het jaar kunt u naar MATH overstappen, ook tijdens het schooljaar. EXOVA stelt samen met u een implementatietraject op dat het best aansluit op de aard van uw school en uw team.

Inhoud

De rekenmethodiek bevat:

Een complete leerlijn logisch-mathematische ontwikkeling, beginnend vanaf ca. 3 jaar.

Een uitwerking van alle leerdoelen in relatie naar kerndoelen, referentieniveaus en CITO.

De Ontdekhoek Rekenen: concrete materialen en spellen die ingezet kunnen worden voor het organiseren van leeractiviteiten en die het inzicht bevorderen.

Een digitaal coaching-gedeelte dat de leerkracht de mogelijkheid biedt rapportages op maat te maken.

Een korte handleiding voor de leerkracht met daarin didactische en organisatorische aanwijzingen voor het starten met MATH. Denk hierbij aan een beschrijving van de rollen van de leerkracht (coach, friendly mediator en teacher), integratie van Leren Leren-principes in rekenen/wiskunde, etc.

Overzicht leerlijn
We krijgen sinds EXOVA steeds meer tijd om weer de goede dingen te doen. Daarom zijn we leerkracht geworden.

Overzicht leerlijn
We ervaren het werken met MATH als een groot succes

Een digitale werkomgeving voor de leerlingen met daarin:

instructiefilmpjes en animaties;

leerdoelen verdeeld over domeinen en levels (A t/m I). Levels A en B bevatten ‘voorschoolse’ leerdoelen; levels H en I bevatten al enkele onderdelen uit het VO-programma;

oefenmateriaal (zowel digitaal als op papier) voor alle typen sommen, inclusief cijferen en verhaalsommen (conform CITO opgaven);

digitale games;

ideeën voor concrete leeractiviteiten op het gebied van rekenen (MATH Magic);

een link naar de Rekentuin als oefenprogramma (www.rekentuin.nl);

een link naar Khan Academy voor extra uitleg en verdieping (www.khanacademy.nl);

overzicht van behaalde leerdoelen (portfolio).

Ervaringen

De scholen die al enige tijd met MATH werken, koppelen de volgende positieve ervaringen aan ons terug:

De leerlingen zijn gemotiveerder om te rekenen en hebben meer plezier in rekenen.

De leerlingen werken nu gericht naar leerdoelen en beheersing.

Er is meer tijd voor inzicht-bevorderend werken (Ontdekhoek).

De leerlingen maken meer oefensommen (Rekentuin en games).

Leerlingen werken meer samen. Kinderen springen automatisch bij als iemand vast zit. Ook de ingebouwde expertfunctie bij het afvinken versterkt de onderlinge samenwerking.

Veelzijdige instructies door leraar, filmpjes en klasgenoten.

Er is meer aandacht voor leerstrategieën.

Tijd die voorheen werd besteed aan voorbereiding, correctie, organisatie kan de leerkracht nu richten op het voorbereiden van acties in de klas, gericht op leerdoelen van één kind of een groepje kinderen.

De leerkrachten ontwikkelen zich tot rekendeskundigen met expertise die over de groepsgrenzen heen gaat.

Implementatie

Op ieder moment in het jaar kunt u naar MATH overstappen, ook tijdens het schooljaar. EXOVA stelt samen met u een implementatietraject op dat het best aansluit op de aard van uw school en uw team.

 

Omdat invoering van EXOVA MATH vaak een omschakeling van denken en werken vraagt, is professionalisering van de leerkrachten vereist. Hiervoor zijn goede trainingen en coaching in de klas noodzakelijk gebleken. Deze elementen vormen daarom vast onderdeel van het gedegen implementatietraject van EXOVA.

 

Training en begeleiding worden altijd op maat aangeboden. Over het algemeen zijn er 3 -4 bijeenkomsten nodig om voor een succesvolle implementatie.

Wat kost MATH?

MATH licentie
€ 20,-
licentie: per leerling per schooljaar (excl. BTW)