Over ons

Grondlegger Jan Hendrickx

Jan Hendrickx is de grondlegger van EXOVA. Tussen 1965 en 2005 is hij 40 jaar leerkracht geweest (meestal groep 8) en 33 jaar directeur van de Andreasschool in zijn eigen woonplaats Velden. In 2005 is hij gestart met projecten voor begaafde leerlingen in de regio Venlo, de zogenaamde Leonardoprojecten. De enthousiaste reacties van ouders en kinderen hebben ertoe geleid, dat hij in 2006 is gestart met het uitwerken van een fulltime concept voor hoogbegaafde leerlingen, het Leonardoconcept. In 2007 werd de Leonardostichting opgericht en is de eerste Leonardoschool in Venlo gestart. In 2010 heeft Jan afscheid genomen van de Leonardostichting, die inmiddels 70 scholen telde.

 

Het idee van passend onderwijs voor alle kinderen liet Jan echter niet los. Daarom is hij begonnen met EXOVA. Door de inzet van digitale en adaptieve methodieken, gebaseerd op leerlijnen, maken we mogelijk dat leerlingen zich voor het eerst echt in eigen tempo en op eigen niveau kunnen ontwikkelen.

“Mijn droom is een kanteling in het onderwijs te kunnen bewerkstelligen en een systeem dat in de kern al 200 jaar bestaat om te kunnen buigen naar echt kindgericht onderwijs.”

Filosofie EXOVA – Gepersonaliseerd onderwijs

De kernwaarden van EXOVA zijn de drie V’s: Visie, Verwondering en Vertrouwen.

Visie

De ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk staat centraal. De leerling is eigenaar van zijn/haar eigen leren en kan zich in eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen. De leerkracht wordt hierbij niet minder belangrijk. Hij/zij ondersteunt de leerprocessen (Leren Leren) in de rol van coach, friendly mediator en teacher en geeft de leerlingen het vertrouwen in eigen kunnen.

Verwondering

Elk kind is van nature leergierig. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en nemen hun verwondering als uitgangspunt voor leren. Een leerkracht die hierop kan inspelen en die zichzelf ook steeds durft te verwonderen, is het beste rolmodel voor de kinderen.

Vertrouwen

Vertrouwen is de sleutel tot ontwikkeling. Het opent de weg naar durven, doen en doorzetten, en hierdoor naar zelfstandigheid en succes. Een goede relatie van de leerkracht met de leerling vormt de basis voor leren.

EXOVA groepsfoto bij Basisschool ‘De Tweestroom’ in Altforst