Methodieken

EXOVA wil begrenzing en controle (toetsen) vervangen door ruimte en vertrouwen. Niet de methode staat centraal, maar de ontwikkeling van de leerling. Met de komst van het digitale tijdperk is hierin veel meer mogelijk dan voorheen.

 

Zowel voor rekenen, taal als wereldoriëntatie ontwikkelt EXOVA digitale methodieken die gebaseerd zijn op doorlopende leerlijnen die volop ruimte laten voor individuele keuzes en ontwikkeling. Deze digitale instrumenten ondersteunen het ontdekkend leren. Concrete materialen en erop uit gaan in de echte wereld zijn binnen EXOVA-onderwijs zeer belangrijk.

 

MATH is een rekenmethodiek voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op leerlijnen. De leerdoelen zijn gesorteerd op niveau (levels) en onderwerpen (domeinen). De leerling kiest per leerdoel welke leermiddelen hem/haar helpen om de stof te beheersen.

Expeditie Wereld is een methodiek wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op leerlijnen en is zowel zaakvakgericht als thematisch in te zetten. Expeditie Wereld kan beschouwd worden als een leerlijn onderzoekend & ontdekkend leren.

CODE26 is de EXOVA-taalmethodiek voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op leerlijnen.