Begeleiding

Begeleiding on-the-job   Doelgroep: Alle leerkrachten

Inhoud

Voor of na iedere training wil jij graag de transfer maken van wat je geleerd hebt naar jouw eigen lespraktijk. Wat staat er op jouw persoonlijke leeragenda?

 

Trainen met beeld, het voeren van supervisie gesprekken, een groepsobservatie, een les co-teachen, een intervisie met collega’s begeleiden. Dit is slechts een greep uit de didactische werkvormen die een mentor of docent van EXOVA LEERSCHOOL in jouw praktijk met jouw leervraag als uitgangspunt kan komen toepassen. Jij bepaalt jouw volgende leerdoel, samen bepalen jullie de stappen daarnaartoe en wat de volgende leervraag weer zou kunnen zijn. Begeleiding on-the-job is samen met EXOVA meerdere keren per jaar intensief werken aan de implementatie van gepersonaliseerd leren in jouw praktijk!

 

Gepersonaliseerd lerend op weg naar gepersonaliseerd leren!

Opbrengst

Je verkent en verdiept je eigen opvattingen en leermogelijkheden t.a.v. de nieuwe rollen.

Je hebt ervaren dat aanleren van nieuw gedrag niet gemakkelijk is, soms confronterend kan zijn en misschien wel pijn doet. Je weet hoe je met dit oncomfortabele gevoel om kunt gaan.

Je weet dat omgaan met verschillen nog meer dan je dacht vraagt van jouw pedagogische grondhouding, van jouw didactisch voorkeuren en van jouw talent om onderwijs en rijke leeromgevingen te ontwerpen

Je weet met behulp van de docent of mentor van EXOVA jouw ontwikkeling in gang te zetten en op gang te houden.

Je bent steeds beter in staat realistische doelen voor jezelf te formuleren, gebaseerd op eerlijke reflectie.

Overige informatie en materialen

De docenten en mentoren van EXOVA LEERSCHOOL zijn ervaren supervisors. Het nieuwe leerkracht DNA is het belangrijkste van wat gepersonaliseerd leren voor de onderwijsverandering vraagt: Jij maakt het verschil.

De persoonlijke begeleiding in de eigen praktijk draagt bij aan het gevoel van competent zijn als leerkracht, competent in het nieuwe leerkrachtgedrag dat gepersonaliseerd leren van je vraagt. De wil om te veranderen is er meestal wel, leerkrachten zijn niet bang voor een verandering, maar wel voor de onzekerheid die een verandering met zich meebrengt.

 

Voor registratie in het lerarenregister kan deze begeleiding opgegeven worden bij de leeractiviteiten 6: Overige activiteiten in de school.

Praktische informatie

Deze begeleiding vraagt een zelfsturende en reflectieve open houding wat betreft de persoonlijke leeragenda.

De totale investering tijdens de persoonlijke begeleiding vraagt gemiddeld 4 groepsbezoeken van 1 1⁄2 uur per deelnemer. De uitvoering van het geleerde in de praktijk vraagt een zelfstudie van minimaal 12 uur.

Kostenoverzicht

U kunt uw deelnemersprijs eenvoudig zelf berekenen:

Voor de begeleiding op maat rekenen wij per dagdeel 600 euro, u kunt hiervoor 1-2 leerkrachten per keer laten begeleiden of een klein groepje van maximaal 4-6 deelnemers met eenzelfde leervraag samenstellen.

 

Info?

Voor meer informatie, data, locatie,kosten en inschrijven,stuur een e-mail naar info@EXOVA.nl

Deze begeleiding kan in company voor een heel team of een deel daarvan aangeboden worden, waardoor meer maatwerk en een spreiding over dagdelen en leerkrachten geboden kan worden.

 

Bij begeleiding op maat streven we ernaar ook een train de trainer programma parallel te hebben lopen, zodat jouw begeleidingscapaciteit ook in jouw organisatie gegarandeerd blijft als de begeleiding van EXOVA na verloop van tijd kan worden afgerond. Geheel volgens onze visie op professionaliseren: ‘Leer mij het zelf te doen!’