In deze training ga jij praktisch aan de slag met de rekenmethodiek MATH. MATH maakt het mogelijk een gepersonaliseerd rekenaanbod te bieden. Je werkt aan de hand van de EXOVA puzzel het hele rekenonderwijs uit.

 

MATH biedt de mogelijkheid om kinderen hun eigen leerproces mede te laten vormgeven. Als leerkracht ben jij eindverantwoordelijk voor dit proces. In deze training maak je kennis met de leerlijnen en werk je aan jouw eigen rekenvaardigheden in combinatie met de verschillende leerkrachtrollen.

 

Met hulp van de EXOVA leerpiramide ga je aan de slag met rekenen: de leefwereld vormt de basis. In een alledaags benzinebonnetje zit het hele rekenaanbod ‚verstopt’, om aan te geven welke materialen je kunt inzetten. Vanuit de leefwereld worden stappen gezet naar rekenen in formules en het automatiseren. In het digitale deel van MATH vinden de kinderen opdrachten, voorbeelden, filmpjes en hun eigen doelenoverzicht.

 

Als leerkracht heb jij een overzicht van wat kinderen doen en wat hun volgende doel wordt. Aan de hand van de cruciale leermomenten (en evt. CITO als diagnostisch instrument) wordt zoveel mogelijk een passend rekenaanbod voor de leerlingen vormgegeven. Je maakt gedegen analyses, samen met de leerlingen, bespreekt hun persoonljke doelen en maakt afspraken over de bewijslast.

 

 

Het is aan jou om aan te geven wat jij zelf al aankunt en wat jouw volgende stap wordt. In feite doorloop jij hetzelfde traject als jouw leerlingen: beginsituatie vaststellen, doel formuleren, actie + organisatie, evaluatie (PDCA-cyclus). Dit alles gekoppeld aan jouw eigen groep.

Vervolgtrainingen/begeleiding op de werkplek

  • Vervolgtraining MATH, gericht op rekendidaktiek
  • Voor nieuwe leerkrachten die moeten instappen: Nieuw…. en aan het werk met MATH
  • CITO-analyse
  • Persoonlijke begeleiding en coaching op de eigen werkplek kan een vervolg zijn.

Comments

  • Ik ben geen echte rekenspecialist, dus voor mij is deze training een goede uitbreiding van mijn rekendidactiek.
  • De leefwereld binnen halen in de klas is voor ons een uitdaging, maar voor de kinderen zo vanzelfsprekend. Wij denken te moeilijk.