Vragen


Leerkracht en leerling

Deze zal zeker gaan veranderen. De leerkrachten krijgen door de grotere zelfwerkzaamheid van de leerlingen veel meer tijd voor observatie, instructie op maat en begeleiding. Hierdoor kunnen ze meer dan in het verleden leerlingen met rekenproblemen in hun eigen klas helpen. De RT’er zou zich kunnen gaan ontwikkelen tot een echte rekenexpert en als zodanig meer als coach van de collega’s functioneren. Daarnaast zou hij/zij beschikbaar kunnen blijven voor de begeleiding van kinderen met extreme rekenproblemen (dyscalculie)

EXOVA werkt met leerlijnen. Deze zijn globaal verdeeld over leerjaren. Als leerkracht heb je dus overzicht over alle doelen die de leerlingen dat jaar zouden dienen te bereiken. Echter, er kunnen leerlingen zijn die bijvoorbeeld met rekenen ver achter of ver vooruit lopen ten opzichte van hun groepsgenoten en werken aan de doelen van het voorafgaande of het volgende schooljaar.

Jazeker; juist intensiever! Een leerkracht heeft meer tijd om rond te lopen, te observeren en waar nodig bij een kind te zitten. De leerkracht kijkt wat een kind doet, hoe hij het doet en kijkt waar ondersteuning nodig is. Het contact wordt individueler.

Nee hoor, naast het oefenen op de computer of tablet wordt er ook nog steeds gewerkt op papier (rekenschrift). Heel belangrijk zijn ook de concrete materialen in de Ontdekhoek Rekenen. Deze materialen zijn niet alleen zeer motiverend, maar bevorderen sterk het inzicht in rekenconcepten. We zien ook dat kinderen elkaar vaker opzoeken om te overleggen en samen te werken.

Inspectie

Alle EXOVA-methodieken voldoen aan de wettelijke kerndoelen, SLO/TULE-tussendoelen, referentieniveaus en CITO-eisen. Inspecteurs die EXOVA in de praktijk hebben gezien waren enthousiast. Tijdens de EXOVA-inspiratiedag in november 2014 ging de hoofdinspecteur Basisonderwijs dr. Arnold Jonk in discussie met de aanwezige schooldirecteuren en leerkrachten. Hij nodigde hen uit meer gebruik te maken van de ruimte die scholen hebben om zelf richting te geven aan hun onderwijs en meer te richten op persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

ICT

Zie hiervoor onderstaand overzicht of ga naar onze online checker “is uw device klaar voor EXOVA-gebruik? https://mijn.exova.nl 

De meeste recente hardware voldoet voor EXOVA-gebruik.

  Mac Windows Tablet
Versie Vanaf OS X
Version 10.6 (Lion)
VanafWindows XP Apple /AndroidWindows 
Hardware Intel Core /2GB RAM /

1 GB hard disk

Intel Core /2GB RAM /

1 GB hard disk

Meeste tablets<2 jaar
Browser Chrome * Chrome * Chrome *
Internet-verbinding 4MBPS+ 4MBPS+ 4MBPS+

* De meeste internet browsers werken zonder problemen met EXOVA. We adviseren echter om Chrome te gebruiken.

EXOVA en privacy gevoelige informatie

Scholen hebben zelf zeggenschap over de gegevens en kunnen zelf bepalen waarvoor zij de gegevens gebruiken. Alleen wanneer scholen expliciet toestemming geven, kan EXOVA de data gebruiken voor verbeteringen in het lesmateriaal of vergelijkingen tussen scholen. Dit gebeurt dan altijd met geanonimiseerde data. EXOVA deelt geen privacy gevoelige informatie met andere partijen.

Zie deze link voor onze standaard bewerkersovereenkomst (incl. privacy bijsluiter)