Verwondering, Visie, Vertrouwen

Missie

Onze missie is Excellente Ontwikkeling Voor Allen. Zowel leerlingen als leerkrachten leren en groeien als er ruimte is voor persoonlijke leerpaden.

EXOVA filosofie

De kernwaarden van EXOVA zijn de drie V’s: Verwondering, Visie en Vertrouwen.

Verwondering

Elk kind is van nature leergierig. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en nemen hun verwondering als uitgangspunt voor leren. Een leerkracht die hierop kan inspelen en die zichzelf ook steeds durft te verwonderen, is het beste rolmodel voor de kinderen.

Visie

De ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk staat centraal. De leerling is eigenaar van zijn/haar eigen leren en kan zich in eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen. De leerkracht wordt hierbij niet minder belangrijk. Hij/zij ondersteunt de leerprocessen (Leren Leren) in de rol van coach, friendly mediator en teacher en geeft de leerlingen het vertrouwen in eigen kunnen.

Vertrouwen

Vertrouwen is de sleutel tot ontwikkeling. Het opent de weg naar durven, doen en doorzetten, en hierdoor naar zelfstandigheid en succes. Een goede relatie van de leerkracht met de leerling vormt de basis voor leren.

 

Onderwijzer aan de macht

 

Geen begrenzing

EXOVA wil begrenzing en controle (toetsen) vervangen door ruimte en vertrouwen. Niet de methode staat centraal, maar de ontwikkeling van de leerling. Met de komst van het digitale tijdperk is hierin veel meer mogelijk dan voorheen.

Zowel voor rekenen, taal als wereldoriëntatie ontwikkelt EXOVA digitale methodieken die gebaseerd zijn op doorlopende leerlijnen die volop ruimte laten voor individuele keuzes en ontwikkeling. Deze digitale instrumenten ondersteunen het ontdekkend leren. Concrete materialen en erop uit gaan in de echte wereld zijn binnen EXOVA-onderwijs zeer belangrijk.