Starten

Op ieder moment in het jaar kunt u naar Expeditie Wereld overstappen, ook tijdens het schooljaar.  EXOVA stelt samen met u een implementatietraject op dat het best aansluit op de aard van uw school en uw team. Omdat invoering vanExpeditie Wereld vaak een omschakeling van denken en werken vraagt, is professionalisering van de leerkracht vereist. Hiervoor zijn goede trainingen en begeleiding nodig. Ook deze elementen vormen onderdeel van het gedegen implementatietraject van EXOVA.