Verantwoording

Expeditie Wereld is een uitwerking van alle leerdoelen wereldoriëntatie in relatie naar kerndoelen, SLO/TULE-tussendoelen en CITO. De Nederlandse eisen worden volledig afgedekt en op onderdelen zelfs overstegen.

Ook de kerndoelen ‘taal’ die betrekking hebben op informatieverwerving, –verwerking en communicatie zijn geïntegreerd in de diverse leeractiviteiten van Expeditie Wereld.