Veel nieuwe functies in MATH 2.0

Op 2 september zijn een kleine 60 scholen met de vernieuwde versie van MATH gestart.
Hierin zijn vele verbeteringen ten opzichte van de eerste versie doorgevoerd.
Lees hierover in de nieuwsbrief van augustus 2013 (URL).