Nieuwsbrief februari

Download onze nieuwsbrief met de volgende punten als inhoud:

–          De ontwikkeling van onze taalleerlijn CODE26

–          Het EXOVA-opleidingsaanbod

–          Opleiden van nieuwe leerkrachten

–          Toetsingskader scholen

–          Spraaksoftware Claroread

–          3D toolkit MATH

–          EXOVA-dagen voorjaar 2014 en inschrijfformulier hiervoor

EXOVA – nieuwsbrief EXOVA februari 2014.pdf