Nieuwsbrief augustus 2015

 

 

 

NIEUWSBRIEF AUGUSTUSBegin van schooljaar 2015/2016 De vakantie is alweer (bijna) voorbij. We hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad en weer vol inspiratie aan de slag gaat. De afgelopen periode hebben we gebruikt om een aantal ontwikkelingen door te voeren in de EXOVA tools. In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste ontwikkelingen beschreven.

Als u meer wilt weten of een afspraak wilt, mail dan naar info@exova.nl.

Komend schooljaar wordt MATH in kleine stapjes vernieuwd. Net als bij T-WORLD werken we bij MATH toe naar activiteiten in de “echte wereld” en met concrete materialen. Dit vormt de basis van waaruit de leerlingen starten.De eerste stap in MATH is dat er kleuren zijn toegevoegd aan het scherm “Aan het werk”. Het is nu nog erg schematisch, maar de kleuren zijn een voorschot op een thema met het strand en de zee. Als leerling begin je op het strand, hoe beter je leert zwemmen hoe dieper je de zee in gaat.

In T-WORLD is het vanaf nu mogelijk om een reflectie te schrijven en leerdoelen af te vinken. De reflecties en vinkjes worden bijgehouden in het portfolio. Verder zijn de teksten van de leeractiviteiten meer leerlinggericht herschreven naar de ik-vorm.

T-WORLD zal in dit schooljaar nog verschillende updates krijgen. Hieronder valt bijvoorbeeld de digitale ontdekhoek en uitbreiding van portfolio. Leerkrachten krijgen in het dashboard de mogelijkheid om rapportage op maat te maken (voor alle tools).

CODE26 wordt de komende maanden flink uitgebreid. De game ‘Woordenschatkist’ (het vervolg op LetterRijk) wordt in de komende weken getest op een aantal pilot scholen.

De hele leerlijn CODE26 wordt gemaakt op basis van het thema “kasteel”. Het kasteel bevat vier torens/domeinen: letters, woorden, zinnen en teksten. CODE26 wordt getest vanaf januari 2016.

EXOVA dashboardEtalage

Binnen het dashboard is een onderdeel Etalage gemaakt. Dit is een ‘etalage’ met handleidingen, boeken ter inspiratie en onderbouwingen. We zijn constant bezig om de inhoud aan te vullen. Hiervoor zijn tips van leerkrachten en good practices voor ‘inspiratie 3D ontdekhoek’ natuurlijk erg welkom. 

FeedbackVooral de leerlingen hebben al gemerkt dat er een feedback optie is aan de rechterkant van het scherm. Alle op- en aanmerkingen kunnen via deze functie eenvoudig verstuurd worden.
EXOVA.nl
EXOVA.nl

Twitter
Twitter

LinkedIn
LinkedIn

Facebook
Facebook