Leerling Compagnonsschool De Knipe vinkt zelf 1.000.000ste leerdoel af (persbericht)

PERSBERICHT

Leerling Compagnonsschool De Knipe vinkt zelf 1.000.000ste leerdoel af
Een grote stap naar echt passend onderwijs voor elk kind

 Een leerling van de Compagnonsschool De Knipe heeft op 24 april 2014 het miljoenste leerdoel afgevinkt in de innovatieve EXOVA-rekenmethodiek MATH. Omdat dit net voor de meivakantie gebeurde, wordt dit feestje na de vakantie op vrijdag 16 mei om 11.30 uur gevierd op de Compagnonsschool in De Knipe. Dan wordt de betreffende leerling bekend gemaakt en zal Jan Hendrickx, directeur EXOVA, hem/haar in de bloemetjes zetten.

Deze gebeurtenis is een mijlpaal binnen het huidige onderwijssysteem waar de beoordeling bijna altijd bij de leerkracht ligt. MATH is de digitale rekenmethodiek van EXOVA voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op leerlijnen. De leerdoelen zijn gesorteerd op levels en domeinen. De leerling kiest per leerdoel welke leermiddelen hem/haar helpen om de stof te beheersen en vinkt het leerdoel zelf af als dat behaald is.

Leerlingen van al ruim 60 scholen in Nederland volgen EXOVA-onderwijs en gebruiken MATH. In de EXOVA-filosofie staat de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk centraal. De leerling is eigenaar van zijn eigen leren en mag zich binnen de eigen mogelijkheden in eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen. EXOVA wil begrenzing en controle vervangen door ruimte en vertrouwen en het kind vaardigheden meegeven die het nodig heeft om te leven en te werken in de 21ste eeuw en met elkaar.

 Grondlegger van EXOVA is Jan Hendrickx (ook bekend als oprichter van voltijds hoogbegaafdenonderwijs). Het idee van passend onderwijs voor alle kinderen liet hem niet los. In 2011 is Hendrickx begonnen met EXOVA, Excellent Onderwijs voor Allen. Door de inzet van adaptieve, digitale methodieken wordt het mogelijk gemaakt dat kinderen zich in eigen tempo en op eigen niveau kunnen ontwikkelen.  De rol van de leerkrachten blijft belangrijk maar verandert naar de rol van  coach, friendly mediator en teacher, waarmee ze de leerling vertrouwen geven in eigen kunnen.

Om dit onderwijs mogelijk te maken ontwikkelt EXOVA behalve voor (MATH) ook voor taal (CODE26) en wereldoriëntatie (T-WORLD) digitale methodieken die gebaseerd zijn op doorlopende leerlijnen die volop ruimte laten voor individuele keuzes en ontwikkeling. Deze digitale instrumenten ondersteunen het ontdekkend leren. Concrete materialen, samen werken en erop uit gaan in de echte wereld zijn binnen EXOVA-onderwijs heel belangrijk.