Landelijke EXOVA dag geslaagd

Op 15 mei was er gelegenheid voor de EXOVA scholen om elkaar te ontmoeten op de Katholieke PABO Zwolle (KPZ). Een kleine honderd leraren en ook een aantal consultants van EXOVA hebben van deze gelegenheid gebruikt gemaakt.

Het morgenprogramma was vooral informatief. Na een welkomstwoord van Jan Hendrickx, directeur van EXOVA, en enkele korte mededelingen werd een presentatie van MATH 2.0 gegeven. Deze verbeterde versie komt per augustus 2013 beschikbaar en is mede gebaseerd op alle suggesties van de scholen die in de afgelopen twee jaar met MATH gewerkt hebben.

Daarna ruim baan voor T-World, de nieuwe digitale methodiek Wereldoriëntatie & Taal. Mariken Althuizen, belangrijkste ontwikkelaar van deze methodiek, gaf de aanwezigen een beeld van de onderliggende visie van T-World, hoe de methodiek eruit komt te zien en hoe deze in de praktijk gebruikt kan worden.

Na de lunch werden vijf clusters geformeerd: leraren van groep 1/2 – 3/5 – 6/8 – directies/IB’rs – ICT’rs. In elke groep stond centraal hoe MATH in de praktijk gebruikt werd, welke hobbels men  nog tegenkwam en mogelijke oplossingen van collega scholen hiervoor. Hoewel veel leraren best nog wel moeite hebben met de geheel andere werkwijze met MATH in vergelijking met de traditionele, papieren rekenmethodes, is iedereen van mening dat er geen weg terug is: dit wordt het onderwijs van de 21e eeuw!

Al met al kan EXOVA terugkijken op een geslaagde meeting. De verslagen van de middagzitting vormen aanknopingspunten om mee te nemen bij de implementatieprocessen op de huidige en de nieuwe scholen en voor de uitvoering van MATH 2.0.