Bijeenkomst nieuwe consultants

Op 1 februari vond op de Katholieke PABO Zwolle (KPZ) een bijeenkomst met alle huidige en nieuwe consultants plaats.

Jan Hendrickx, directeur van EXOVA, gaf richting aan deze dag door de stellen dat we op de vooravond staan van een kanteling in het onderwijs – eigenaarschap van het leren bij de leerling – en dat de consultants van EXOVA daarin een belangrijke rol kunnen vervullen.

Uit de kennismakingsronde bleek al snel dat alle betrokkenen in het verleden deze overtuiging ook al waren toegedaan maar tot nu toe de instrumenten hadden gemist om dit ook in de praktijk waar te kunnen maken. Allen gaven aan graag voor EXOVA aan de slag te willen gaan.

De dag stond verder in het teken van de invulling van de consultancy en de wijze waarop MATH is ingevoerd en functioneert op de huidige scholen. Na de middag werd door Mariken Althuizen, ontwerper van T-WORLD, uitleg gegeven over deze methodiek die Wereldoriëntatie en een aantal kerndoelen van Taal gaat bestrijken en vanaf augustus 2013 beschikbaar is.

Voor een verdere verdieping in de methodieken MATH en T-WORLD werden enkele data in maart en juni afgesproken, zodat alle consultants goed voorbereid aan de slag kunnen bij de komende implementatietrajecten.