Een nieuwe lente…

Het voorjaar staat voor groei en ontwikkeling. EXOVA grijpt de lente van
2015 aan om ook zelf te groeien en te ontwikkelen. Wat merken de leerlingen
en leerkrachten hiervan?

EXOVA staat voor de ontwikkeling van leerlingen in eigen tempo en op eigen
niveau, én voor de ontwikkeling van leerkrachten in hun nieuwe rol als
coach, friendly mediator en teacher. Maar ook EXOVA zelf is al vanaf de
oprichting continu in ontwikkeling. Was er aanvankelijk alleen de digitale
rekenleerlijn MATH, inmiddels heeft ook wereldoriëntatiemethodiek T-WORLD
het levenslicht gezien en zijn de eerste schreden gezet op het taalpad van
CODE26 middels de game LetterRijk.

En dat is nog lang niet alles. Achter de schermen is het afgelopen jaar hard
gewerkt om de bedrijfsvoering van EXOVA te stroomlijnen om zo de
continuïteit naar de toekomst toe te kunnen waarborgen. Ook zijn alle
ervaringen en feedback van gebruikers gehoord en zoveel mogelijk reeds
verwerkt in de digitale tools en in de trainingen.

Maar er zijn ook ontwikkelingen die niet direct zichtbaar zijn voor onze
gebruikers, maar broodnodig om te kunnen blijven groeien en ontwikkelen. Zo
hebben wij de afgelopen maanden flink gesleuteld aan de funderingen van ons
digitale systeem. Daardoor kunnen we de huidige en verwachte groei beter
aan, en kunnen we op deze stevige nieuwe basis weer enthousiast door met het
uitbreiden en bouwen van leerlijnen.

Al die ontwikkelingen, bij leerlingen, leerkrachten en bij onszelf, zijn
fantastisch om te zien. En het deed ons beseffen hoe mooi die term aansluit
bij waar wij met z’n allen ons voor inzetten. Dat willen we nog explicieter
gaan uitdragen. Vanaf nu staat EXOVA daarom voor Excellente ONTWIKKELING
Voor Allen.

Deze ‘vernieuwde EXOVA’ delen we het eind van deze maand met onze
gebruikers: leerlingen, leerkrachten en IT-beheerders. Vanaf dan kan elke
gebruiker via het nieuwe dashboard mijn.exova.nl inloggen en direct toegang
krijgen tot de methodieken en middelen die voor hem of haar relevant zijn.

Met het nieuwe dashboard als aanleiding, hebben we de huisstijl van EXOVA
een make-over gegeven. De nieuwe logo’s van EXOVA, MATH, T-WORLD en CODE26
laten de frisse wind zien die wij door onderwijsland willen laten waaien, en
sluiten aan bij de kernwaarden van onze onderwijsfilosofie: visie,
verwondering en vertrouwen. De nieuwe huisstijl wordt eveneneens eind maart
ingevoerd.

Natuurlijk blijft de missie van EXOVA de kern. Strakkere bedrijfsvoering,
een nieuwe huisstijl en digitale ontwikkelingen zijn immers slechts de
‘verpakking’ van de inhoud waarmee wij Nederland willen wakker schudden:
onze kinderen hebben recht op passend onderwijs voor ELKE leerling.

Met vriendelijke groet,

Jan Hendrickx,
Directeur

www.exova.nl