Blog: Mijn Ideaal

Met mijn 70 jaar nog aan een blog beginnen is wel even slikken. Op de lagere school nog opgegroeid met de kroontjespen en nu helemaal op de digitale toer?
Als het echter kan helpen om mijn ideaal – echt kindgericht onderwijs – te verwezenlijken is dit misschien weer een stap in de goede richting.

Heel kort iets over mijzelf.
Tussen 1965 en 2005 ruim 20 jaar leraar en daarna directeur geweest in het basisonderwijs, de langste tijd (33 jaar) op de Andreasschool in mijn woonplaats Velden.

In deze tijd steeds bezig geweest met de vraag hoe je kinderen die veel meer aankunnen of juist de vorderingen van hun groep niet bij kunnen benen toch zoveel mogelijk aan hun trekken kunt laten komen.

Door de inzet van intensieve begeleiding (RT) en veel ouderhulp lukte dit aardig, want om dit allemaal op het bordje van de groepsleraar te leggen is een brug te ver. Met klassikale instrumenten kun je geen 30 individuele niveaus aansturen.

Na mijn pensioen ben ik gestart met projecten voor begaafde leerlingen in de regio Venlo. Deze mondden na 2 jaar uit in een voltijds concept voor hoogbegaafde kinderen: het Leonardo onderwijs.

Veel van deze kinderen liepen namelijk vast op hun school, hetgeen niet zo verwonderlijk is als je met je 8 jaar denkt op het niveau van een 12 – 14 jarige.

Mijn ideaal bleef echter om een omslag in het gehele onderwijssysteem te bewerkstelligen, zodat ELK kind zich in eigen tempo en op eigen niveau zou mogen ontwikkelen. Daartoe ben ik in 2011 met het project EXOVA gestart: excellent onderwijs voor allen.

In mijn Leonardotijd was ik namelijk tot de conclusie gekomen, dat je voor gepersonaliseerd leren ook andere instrumenten nodig hebt die werken op eigen niveau mogelijk maken en de leraar toch continu laten zien hoever elke leerling gevorderd is. Dan kan de leraar makkelijker het systeem van toetsen en controle inwisselen voor het stimuleren en begeleiden van ontwikkelingsprocessen.

De ervaringen van de afgelopen drie jaar met de leerlijn MATH wijzen uit dat leerlingen gemotiveerder zijn, meer samenwerken, doelgerichter werken en, zeker als de leraar deze aanpak enigszins in de vingers heeft, aanzienlijk hoger scoren.

Inmiddels is ook de leerlijn WO genaamd T-WORLD gereed voor gebruik, waarmee niet alleen het hele kader van natuur en techniek, tijd (geschiedenis), ruimte (aardrijkskunde) en mens & samenleving wordt gedekt, maar ook het grootste gedeelte van de kerndoelen van taal.

Van de laatste tak, de taalleerlijn CODE26, is het eerste deel gereed. LetterRijk is een uitgebreide game die samen met de UU is ontwikkeld en waarmee kinderen tussen de drie en zes jaar zichzelf lezen kunnen leren. De resterend onderdelen spelling, grammatica en woordenschat moeten nog ontwikkeld worden.

 

Staatssecretaris Dekker heeft in mei j.l. een brief uit doen gaan waarin gepersonaliseerd leren als belangrijk doel voor het onderwijs in de komende jaren wordt vermeld. Visie is prima, maar hoe te realiseren?  Om directeuren en schoolbesturen daar bouwstenen voor aan te reiken, hebben we op 5 november een inspiratie dag georganiseerd op landgoed De Horst. Prof. Dr. Luc Stevens zal de inleiding verzorgen en Dr. Arnold Jonk, hoofdinspecteur basisonderwijs, zal ter afsluiting met de aanwezigen in gesprek gaan over het toetsingskader van de scholen.

 

Jan Hendrickx