Inhoud

De rekenmethodiek bevat:

 • Een complete leerlijn logisch-mathematische ontwikkeling, beginnend vanaf ca. 3 jaar.
 • Een uitwerking van alle leerdoelen in relatie naar kerndoelen, referentieniveaus en CITO.
 • Een digitale werkomgeving voor de leerlingen met daarin:
  • leerdoelen verdeeld over domeinen en levels (A t/m I). Levels A en B bevatten ‘voorschoolse’ leerdoelen; levels H en I bevatten al enkele onderdelen uit het VO-programma;
  • instructiefilmpjes en animaties;
  • oefenmateriaal (zowel digitaal als op papier) voor alle typen sommen, inclusief cijferen en verhaalsommen (conform CITO opgaven);
  • digitale games;
  • ideeën voor concrete leeractiviteiten op het gebied van rekenen (MATH Magic);
  • een link naar de Rekentuin als oefenprogramma (www.rekentuin.nl);
  • een link naar Khan Academy voor extra uitleg en verdieping (www.khanacademy.nl);
  • overzicht van behaalde leerdoelen (portfolio).
 • De Ontdekhoek Rekenen: concrete materialen en spellen die ingezet kunnen worden voor het organiseren van leeractiviteiten en die het inzicht bevorderen.
 • Een digitaal coaching-gedeelte dat de leerkracht de mogelijkheid biedt rapportages op maat te maken.
 • Een korte handleiding voor de leerkracht met daarin didactische en organisatorische aanwijzingen voor het starten met MATH. Denk hierbij aan een beschrijving van de rollen van de leerkracht (coach, friendly mediator en teacher), integratie van Leren Leren-principes in rekenen/wiskunde, etc.