Verantwoording

MATH is een uitwerking van alle leerdoelen rekenen in relatie naar kerndoelen, referentieniveaus en CITO. De Nederlandse eisen worden volledig afgedekt en op onderdelen zelfs overstegen. Ook onderwijsinspecteurs hebben zich al positief uitgelaten over de methodiek en de resultaten.