“We ervaren het werken met MATH als een groot succes”

Werken met leerlijnen op de Eben-Haëzer

Wij stellen de ontwikkeling en persoonlijke groei van elk kind centraal. Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de mogelijkheden van de kinderen.  

Daarom maken we gebruik van de rekenmethodiek MATH, die gebaseerd is op leerlijnen. Door het werken via leerlijnen kunnen kinderen zich ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. 

Werkend aan persoonlijke doelen voelen kinderen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Aan de hand van het portfolio houden kinderen en leerkrachten zicht op de vorderingen. Het eigenaarschap van het leren ligt zo bij het kind. 

Motivatie

Als kinderen doen wat ze kunnen, hebben ze in het algemeen geen problemen met motivatie. Elk kind is van nature nieuwsgierig en bereid tot leren. Als we het aanbod afstemmen op wat kinderen aankunnen, zijn ze allemaal aan het werk. Ze doen succeservaringen op. De stap die ze zetten in hun leerproces is nooit te groot of te klein. Ze doen wat binnen hun mogelijkheden ligt. Omdat ze niet ‘mee moeten’ met de groep en de methode kunnen ze zich in hun eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen. 

Succes

We ervaren het werken met MATH als een groot succes. De ‘opbrengsten’ zijn structureel hoger dan in het verleden toen we nog met een papieren methode rekenden. Werken met leerlijnen betekent ook dat kinderen zich stabieler ontwikkelen omdat ze tijd krijgen zich de doelen eigen te maken. Hiaten in hun ontwikkeling komen nauwelijks voor.

Feit is dat als je kinderen meer betrekt bij hun eigen ontwikkeling en als ze zich hier verantwoordelijk voor voelen, kinderen veel meer kunnen dan je aanvankelijk dacht. Betrokkenheid verhoogt de motivatie en ze zijn gedreven om het doel te behalen en het te snappen.

Peterjan Jansen,

directeur

 

Terug naar MATH – Ervaringen