Ervaringen

De scholen die al enige tijd met MATH werken, koppelen de volgende positieve ervaringen aan ons terug:

  • De leerlingen zijn gemotiveerder om te rekenen en hebben meer plezier in rekenen.
  • De leerlingen werken nu gericht naar leerdoelen en beheersing.
  • Er is meer tijd voor inzicht-bevorderend werken (Ontdekhoek).
  • De leerlingen maken meer oefensommen (Rekentuin en games).
  • Leerlingen werken meer samen. Kinderen springen automatisch bij als iemand vast zit. Ook de ingebouwde expertfunctie bij het afvinken versterkt de onderlinge samenwerking.
  • Veelzijdige instructies door leraar, filmpjes en klasgenoten.
  • Er is meer aandacht voor leerstrategieën.
  • Tijd die voorheen werd besteed aan voorbereiding, correctie, organisatie kan de leerkracht nu richten op het voorbereiden van acties in de klas, gericht op leerdoelen van één kind of een groepje kinderen.
  • De leerkrachten ontwikkelen zich tot rekendeskundigen met expertise die over de groepsgrenzen heen gaat.

“We ervaren het werken met MATH als een groot succes”. Lees hier de ervaringen van de Eben-Haëzer.

“We krijgen sinds EXOVA steeds meer tijd om weer de goede dingen te doen. Daarom zijn we leerkracht geworden”