Durven, Doen, Doorzetten

We staan aan het begin van een omslag in onderwijsland. Er wordt volop nagedacht, gesproken en gediscussieerd over 21st century skills, passend onderwijs en #onderwijs2032.

We kunnen hierover blijven praten, maar het is er al, en het kan al. Nu! EXOVA laat de kinderen leren en werken met het oog op hun toekomst. Met digitale middelen, met de hele wereld als informatiebron, en met elkaar. Alleen zo kunnen wij onze kinderen voorbereiden op hun functioneren in een maatschappij die zich continu ontwikkelt.

Vanuit Verwondering, Visie en Vertrouwen kinderen laten leren, vraagt wel een omschakeling van denken en werken. Van directie en team wordt een toekomstgerichte visie op onderwijs gevraagd. Professionalisering van de leerkracht is vereist. Het EXOVA-implementatietraject gaat uit van de drie D’s: Durven, Doen, Doorzetten.

Durven

Omarm de EXOVA-filosofie en kies er als team voor te gaan werken vanuit het kind.

Doen

Na een gedegen basistraining en met de benodigde digitale middelen, start u vol vertrouwen in uzelf en de leerlingen.

Doorzetten

Uit ervaring weten we dat een dergelijke omslag in denken en werken niet altijd eenvoudig is. We weten ook dat de doorzetters niet meer terug willen. EXOVA helpt u hierbij door individuele coaching.

 

Inspiratieborden