Starten

Op ieder moment in het jaar kunt u starten met de game LetterRijk voor de groepen 1 t/m 3.

EXOVA stelt samen met u een implementatietraject op dat het best aansluit op de aard van uw school en uw team.

Omdat invoering van EXOVA-onderwijs vaak een omschakeling van denken en werken vraagt, is professionalisering van de leerkrachten vereist. Hiervoor zijn goede trainingen en coaching in de klas noodzakelijk gebleken. Deze elementen vormen daarom vast onderdeel van het gedegen implementatietraject van EXOVA.