Verantwoording

CODE26 is een uitwerking van de kerndoelen taal (mondeling en schriftelijk). De Nederlandse eisen worden volledig afgedekt en op onderdelen zelfs overstegen.

Inzichten van het Expertisecentrum Nederlands zijn eveneens verwerkt in CODE26.

De kerndoelen die betrekking hebben op informatieverwerving, -verwerking en communicatie komen uitvoerig aan bod in de wereldoriëntatiemethodiek  T-WORLD.