Gepersonaliseerd leren binnen handbereik

Onderwijs dient meer aan te sluiten bij de capaciteiten en interesses van elk kind afzonderlijk. De leerling is eigenaar van zijn eigen leren en mag zich in eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen.

met de EXOVA-leerlijnen

Gepersonaliseerd leren is mogelijk als de op jaargroepen gerichte methodes vervangen worden door digitale leerlijnen. Zowel voor rekenen, taal als wereldoriƫntatie ontwikkelt EXOVA digitale methodieken die gebaseerd zijn op doorlopende leerlijnen, dekkend voor alle kerndoelen en volop ruimte latend voor individuele keuzes en ontwikkeling. Deze digitale instrumenten ondersteunen het ontdekkend leren. Concrete materialen en erop uit gaan in de echte wereld zijn binnen EXOVA-onderwijs zeer belangrijk.

en met het EXOVA 5-fasen-groeimodel

Gepersonaliseerd leren betekent ook dat de leerkracht andere rollen krijgt: coach, friendly mediator, teacher. Het leren leren loopt als een rode draad door alle leeractiviteiten heen.

De ervaring heeft geleerd dat deze omschakeling voor veel leerkrachten een grote stap is en dat goede training en begeleiding van de leerkrachten bij dit proces noodzakelijk is. Iedere school en elk team is anders en start vanuit een andere fase op weg naar gepersonaliseerd leren. Daarom is ook elke EXOVA-training en begeleiding anders.

In overleg met u stellen wij een implementatietraject samen dat past bij uw team op uw weg naar gepersonaliseerd leren.